Нормативна база

Фізична культура та спорт

Закон України “Про фізичну культуру і спорт”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12#Text

Про затвердження Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0264-18#Text

Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993-2008-%D0%BF#Text

Про затвердження Положення про школу вищої спортивної майстерності

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0936-15#Text

Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0119-15#Text

Про затвердження Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0180-14#Text

Про затвердження Положення про Єдину спортивну класифікацію України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1861-13#Text

Про затвердження Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0497-14#Text

Про затвердження Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0488-14#Text

Про затвердження Положення про надання категорій спортивним школам

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2201-13#Text

Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1236-05#Text

Нормативно-правова база щодо реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання

Указ Президента України «Про Стратегію національно-патріотичного виховання»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286/2019#Text

Закон України «Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського руху»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-20#Text

Постанова Кабінету Міністрів від 9 жовтня 2020 р. № 932 «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2020-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 673 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2021-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від від 7 грудня 2016 р. № 999 «Про затвердження Типового положення про координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при місцевій державній адміністрації

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/999-2016-%D0%BF#Text

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016  № 808 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проєктів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0453-16#Text

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015  № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах»

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0641729-15#Text

Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання у Хмельницькій області на 2022-2025 роки

http://osvita.adm-km.gov.ua/doc/program_bychovanya.pdf

Розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 17.01.2022  № 17/2022-р «Про нову редакцію Положення про координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при обласній державній адміністрації»

https://www.adm-km.gov.ua/doc/directions/2022/01/017r_170122.pdf

https://www.adm-km.gov.ua/doc/directions/2022/01/017r_170122_1.pdf

Нормативно-правова база щодо реалізації державної молодіжної політики

Указ Президента України «Про Національну молодіжну стратегію до 2030 року»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/94/2021#Text

Закон України «Про основні засади молодіжної політики»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-20#Text

Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2558-14#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 02 червня 2021 р. № 579

Київ «Про затвердження Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2021—2025 роки та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2021-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1198 «Про затвердження типових положень про молодіжні консультативно-дорадчі органи»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1198-2018-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1014 «Про затвердження типових положень про молодіжний центр та про експертну раду при молодіжному центрі»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1014-2017-%D0%BF#Text

Розпорядження Кабінету Міністрів України від від 23 грудня 2020 р. № 1669-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2021-2025 роки»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1669-2020-%D1%80#Text

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 02.04.2019  № 1648 «Про затвердження Примірних штатних нормативів чисельності працівників молодіжних центрів»

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1648728-19#Text

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016  № 808 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0453-16#Text

Обласна цільова соціальна програма «Молодь Хмельниччини» на 2022 -2025 роки

http://osvita.adm-km.gov.ua/doc/program_molod_hm.pdf